Procedura unijna OSS – nowe zgłoszenie rejestracyjne


Informujemy o nowej wersji zgłoszenia rejestracyjnego VIU-R (4) dla szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS)

16.04.2024

Rejestracja do unijnej procedury OSS

Informujemy, że na stronie podatki.gov.pl został zamieszczony nowy wzór zgłoszenie rejestracyjnego do szczególnej procedury unijnej OSS – VIU-R (4).

Powyższe zgłoszenie jest również właściwe w przypadku aktualizacji danych lub wniosku o wyrejestrowanie ze szczególnej procedury unijnej OSS. 

Do zgłoszenia VIU-R (4) przygotowana została nowa instrukcja wypełniania, dostępna na stronie podatki.gov.pl.

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu