Procedura szczególna OSS i IOSS – działanie przez pełnomocnika


Informujemy o konieczności składania kompletu dokumentów dla celów rejestracji do szczególnej procedury One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS) w przypadku działania przez pełnomocnika

16.04.2024

Rejestracja do procedury OSS i IOSS

Informujemy, że w przypadku składania zgłoszenia rejestracyjnego do szczególnej procedury OSS i IOSS przez pełnomocnika wymagane jest złożenie druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1.

Druk PPS-1 dostępny jest na stronie podatki.gov.pl.

Złożenie kompletu dokumentów pozwoli na szybsze zakończenie procesu rejestracji do szczególnej procedury OSS i IOSS.

Przypominamy również, że złożenie druku PPS-1 wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek:

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu