Korekta deklaracji VAT (MOSS) w odniesieniu do Wielkiej Brytanii


Przypominamy o ostatecznym terminie na złożenie korekty deklaracji VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS)

16.04.2024

Złóż korektę z tytułu świadczonych usług do Wielkiej Brytanii

Przypominamy, że na podstawie art. 51 ust. 4 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, korekty deklaracji VAT dotyczące usług świadczonych do Wielkiej Brytanii w ramach szczególnej procedury Mini One Stop Shop (MOSS) do 31 grudnia 2020 r. można składać najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Do złożenia korekty deklaracji VAT służą formularze VIU-D (procedura unijna) lub VIN-D (procedura nieunijna), które znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Podstawa prawna

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu