Formularze do druku VAT


W tym miejscu znajdziesz formularze VAT do druku.

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce VAT/e-Deklaracje

Legenda

Uwaga!
Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do września 2020

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-7D

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015

VAT-7K

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do III kwartału 2020

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015

VAT-8

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-9M

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.
Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za styczeń 2016

2015

Deklaracja do druku

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-14

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2021

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2020

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2019

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

VAT-14/A

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2021

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2020

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2019

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2017

Deklaracja do druku

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-22

Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015

VAT-28

Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-28/A

Przyjęcie kaucji gwarancyjnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-28/B

Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-28/C

Podwyższenie ważności kaucji gwarancyjnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-28/D

Zwrot kaucji gwarancyjnej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-28/E

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach


VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-UE/A

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-UE/B

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-UE/C

Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

VAT-ZD

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

UPR-1

Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

UPR-2

Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Z1

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

Z2

Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

Z3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

Z4

Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

Protokół

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.05.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.05.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

ZAW-NR

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 04.07.2020