Formularze do druku VAT


W tym miejscu znajdziesz formularze VAT do druku.

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce VAT/e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku
Uwaga!

Wybierz deklarację

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do września 2020

2017

Deklaracja do druku

VAT-7K

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do III kwartału 2020

2017

Deklaracja do druku


VAT-9M

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.
Deklaracja do druku

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018 r.

2017

Deklaracja do druku

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-14

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2022

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2021

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2020

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2019

Składanie w wersji elektronicznej: www.puesc.gov.pl

2017

Deklaracja do druku

VAT-14/A

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2022

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2021

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2020

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2019

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

2017

Deklaracja do druku

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-22

Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.10.2021

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku


VAT-28

Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-28/A

Przyjęcie kaucji gwarancyjnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-28/B

Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-28/C

Podwyższenie ważności kaucji gwarancyjnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-28/D

Zwrot kaucji gwarancyjnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

VAT-28/E

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UE/A

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

2017

Deklaracja do druku

VAT-UE/B

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

2017

Deklaracja do druku

VAT-UE/C

Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2017

Deklaracja do druku


VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

2023

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2022

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja do druku

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja do druku

VAT-ZD

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

UPR-1

Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

UPR-2

Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Z1

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Z2

Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Z3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Z4

Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

Protokół

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.05.2019

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.05.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

ZAW-NR

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 04.07.2020

ZAW-FA

Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

2023

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2023

2022

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

VCI-DK

Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą importu przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska

2023

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

VCN-DK

Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą nieunijną przez podmioty zagraniczne dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska

2023

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

VCU-DK

Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą unijną przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska

2023

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku