Formularze archiwalne VAT


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu podatku od towarów i usług (VAT)

Wszystkie formularze z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2013 r. do rozliczenia za marzec 2013 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za listopad 2008 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za grudzień 2008 r.

VAT-7D

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-7K

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za III kwartał 2008 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.

VAT-8

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za listopad 2008 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za grudzień 2008 r.

VAT-9

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.11.2008
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2008

VAT-9M

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.11.2008
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2008

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2014

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013 r.

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-24

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2014

VAT-REF

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF