Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
data publikacji aktu: 25.05.2023

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
Dz. U. z 2023 r. poz. 1591
data publikacji aktu: 11.08.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 19
data publikacji aktu: 03.01.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1954
data publikacji aktu: 16.09.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1784
data publikacji aktu: 25.08.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1380
data publikacji aktu: 30.06.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 531
data publikacji aktu: 04.03.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2481
data publikacji aktu: 30.12.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2442
data publikacji aktu: 28.12.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1982
data publikacji aktu: 02.11.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 w sprawie wystawiania faktur

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1979
data publikacji aktu: 29.10.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1696
data publikacji aktu: 15.09.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz. U. z 2021 r. poz. 2013
data publikacji aktu: 05.11.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz. U. z 2021 r. poz. 2350
data publikacji aktu: 20.12.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz. U. z 2021 r. poz. 2495
data publikacji aktu: 31.12.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1696
data publikacji aktu: 15.09.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 224
data publikacji aktu: 31.01.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 1059
data publikacji aktu: 18.05.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 1369
data publikacji aktu: 29.06.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 1379
data publikacji aktu: 30.06.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 1496
data publikacji aktu: 15.07.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. z 2022 r. poz. 2222
data publikacji aktu: 31.10.2022

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.