Akty prawne


Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy: przepisy prawa UE oraz przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
: 21.11.2018

:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2019 r. poz. 1520
: 13.08.2019

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2019 r. poz. 1751
: 13.09.2019

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

: Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1
: 11.12.2006

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.