Akty prawne


Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy: przepisy prawa UE oraz przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570
data publikacji aktu: 09.08.2023

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1
data publikacji aktu: 11.12.2006

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.