Akty prawne


Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy: przepisy prawa UE oraz przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2174
data publikacji aktu: 21.11.2018

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1
data publikacji aktu: 11.12.2006

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

  • w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw jest źródłem prawa - to znaczy, że powołując się na akt prawny, należy wskazać dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw),
  • w zbiorach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP - biblioteka aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MF (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów,
  • w Systemie Informacji Podatkowej (SIP MF) - tu znajdziesz interpretacje ogólne i indywidualne oraz orzeczenia sądów i trybunałów,
  • w bazie archiwalnej Ministerstwa Finansów.

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które także mogą być pomocne. Znajdziesz je przy obowiązujących aktach prawnych, których dotyczą, a także w sekcji Wyjaśnienia przepisów prawnych.