Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu Football Mania.


26 kwietnia 2019 r., Minister Finansów wydał decyzję w zakresie charakteru gry na urządzeniu Football Mania.

28.11.2023

Minister Finansów informuje, że została wydana decyzja o niehazardowym charakterze gry na urządzeniu Football Mania, której zasady i przebieg są opisane w decyzji Ministra Finansów.

Rozstrzygnięcie wydane zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o grach hazardowych odnosi się do konkretnego przedsięwzięcia/gry na danym urządzeniu i nie może mieć zastosowania do zmodyfikowanych gier/przedsięwzięć.

Inne gry o tożsamych lub podobnych nazwach nie są objęte treścią wydanego rozstrzygnięcia i ich urządzanie może naruszać przepisy ustawy o grach hazardowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji celem uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej i administracyjnej. Decyzja jest do pobrania w zakładce Informacje ogólne.

Gry hazardowe

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, musisz uzyskać koncesję, zezwolenie lub dokonać zgłoszenia gry