Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu typu Football Mania.

Minister Finansów informuje, że została wydana decyzja o niehazardowym charakterze gry na urządzeniu Football Mania, której zasady i przebieg są opisane w decyzji Ministra Finansów. Rozstrzygnięcie wydane zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o grach hazardowych odnosi się do konkretnego przedsięwzięcia/gry na danym urządzeniu i nie może mieć zastosowania do zmodyfikowanych gier/przedsięwzięć. Inne gry o tożsamych lub podobnych nazwach nie są objęte treścią wydanego rozstrzygnięcia i ich urządzanie może naruszać przepisy ustawy o grach hazardowych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji celem uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej i administracyjnej.