Zakaz reklamy i promocji gier hazardowych w Internecie


Przekazujemy informację dotyczącą zakazu reklamy i promocji gier hazardowych w Internecie

04.01.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zakazana jest reklama i promocja gier cylindrycznych, gier w kości, gier w karty, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach (art. 29 ust. 1).

Wyjątkiem od zakazu objęte są zakłady wzajemne organizowane na zasadach określonych w ustawie o grach hazardowych i pod warunkiem, że udzielono polskiego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (w tym w sieci Internet) oraz spełnione są pozostałe warunki określone w przepisach tej ustawy.

Wykaz legalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych na terytorium RP (w tym w sieci Internet) można znaleźć na stronie Zakłady wzajemne i gry hazardowe przez Internet.

Szczegółowa definicja reklamy i promocji została zawarta w ustawie o grach hazardowych (art. 29 ust. 6-9). Zgodnie z przepisami ustawy reklamą jest m.in. publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych, symboli graficznych i innych oznaczeń związanych z grami hazardowymi albo podmiotami urządzającymi te gry, w tym zamieszczanie linków przekierowujących na strony internetowe podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych. Z kolei przez promocję należy rozumieć m.in. zachęcanie do uczestnictwa w grach hazardowych, przekonywanie ludzi o zaletach tych gier albo zachęcanie do wstępu do miejsc, gdzie organizowane są gry hazardowe.

Dodatkowo, za naruszenie zakazu reklamy gier hazardowych przewidziane są  sankcje. Odpowiedzialności podlegają podmioty zlecające lub prowadzące reklamę lub promocję, umieszczające reklamę lub informujące o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów oraz czerpiące korzyści z reklamy lub promocji (art. 110a Kodeksu karnego skarbowego).

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zamieszczane informacje w zakresie reklamy i promocji gier hazardowych, dokładne weryfikowanie prezentowanych treści oraz sprawdzanie, czy podmiot świadczący usługi w zakresie gier hazardowych posiada odpowiednie zezwolenie na oferowanie tych usług na terenie Polski.