Regulacje prawne


Podstawowe informacje o aktach międzynarodowego prawa podatkowego i polskich regulacjach prawnych dot. umów międzynarodowych

16.04.2024

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i inne umowy międzynarodowe

Do podatkowych umów międzynarodowych zaliczają się dwustronne:

Wśród instrumentów wielostronnych należy wskazać przede wszystkim:

Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie polega na nałożeniu porównywalnych podatków w dwóch państwach na tego samego podatnika - z tego samego tytułu i za taki sam okres. W przypadku prowadzenia działalności za granicą, podatnicy narażeni są na niebezpieczeństwo poniesienia większych obciążeń podatkowych niż podmioty, które koncentrują swoją aktywność tylko w jednym państwie.

Podstawowym celem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest wyeliminowanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania, za pomocą ustalonych przez strony umowy norm prawnych.

Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wspierają prace podejmowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na forum której wypracowano Modelową Konwencję OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Polskie regulacje prawne w zakresie umów międzynarodowych

Ustawa o umowach międzynarodowych - Dz.U. z 2000 r. poz. 443 ze zm.

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych - Dz.U. z 2000 r. poz. 891

 

Podatkowa współpraca międzynarodowa

Kliknij, aby wrócić do strony Podatkowej Współpracy Międzynarodowej