Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej


16.04.2024

Strony Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. (PDF 1,36 MB) zmienionej protokołem sporządzonym 27 maja 2010 r. (PDF 606 KB) zapewniają sobie wzajemną pomoc administracyjną poprzez:

  • wymianę informacji, w tym jednoczesną kontrolę podatkową i udział w jednoczesnej kontroli podatkowej za granicą;
  • pomoc w egzekucji, w tym działania zabezpieczające; oraz
  • dostarczanie dokumentów.

 

Na podstawie Konwencji właściwe organy zawarły wielostronne porozumienia o: