Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa


Informacje o sprawozdaniu SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

SP-1 2019 część A Udostępnienie

30 listopada 2018 r. w informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne jest sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - część A.

W części A należy wykazać stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, które służą do wymiaru podatków w 2019 r.

W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna. Poniżej znajdziesz materiał na temat sposobu odwzorowania uchwały.

Przypominamy, że w przypadku nieobniżania średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna system informatyczny, po wprowadzeniu średnich cen zgodnych z komunikatem GUS, na podglądzie wydruku sprawozdania, wprowadza komunikat „Średniej ceny nie obniżono”.

Wypełnione sprawozdanie należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 10 stycznia 2019 r.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących wypełnienia tego obowiązku sprawozdawczego prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier:

Marzeną Majewicz, adres e-mail: Marzena.Majewicz@mf.gov.pl lub

Agnieszką Mazurek adres e-mail: Agnieszka.Mazurek@mf.gov.pl