SP-1 aktualności


Aktualne informacje dotyczące sprawozdań SP-1

13.07.2023

W informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne jest sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – część B.

W części B należy wykazać dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin - według stanu ewidencji podatkowej nieruchomości na dzień 30 czerwca 2023 r.

W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gmin stanowiące podstawę wykazanych zwolnień w podatkach: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Materiały informacyjne dotyczące sposobu wypełniania części B oraz sposobu odwzorowania uchwały dostępne są w zakładce SP-1 wyjaśnienia i komunikaty.

Wypełnione sprawozdanie należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2023 r.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących wypełnienia tego obowiązku sprawozdawczego prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Podatkowej: Agnieszką Mazurek adres e-mail: Agnieszka.Mazurek@mf.gov.pl lub Sarą Lamcha adres e-mail: Sara.Lamcha@mf.gov.pl