SP-1 aktualności


05.12.2022

W informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne jest sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - część A.

W części A należy wykazać stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, które służą do wymiaru podatków w 2023 r.

W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna. W zakładce SP-1 wyjaśnienia
i komunikaty dostępny jest materiał informacyjny pt.: Sposób odwzorowania uchwały.

Przypominamy, że w przypadku nieobniżania średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna system informatyczny, po wprowadzeniu średnich cen zgodnych z komunikatem GUS, na podglądzie wydruku sprawozdania wprowadza komunikat „Średniej ceny nie obniżono”.

Wypełnione sprawozdanie należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia
10 stycznia 2023 r.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących wypełnienia tego obowiązku sprawozdawczego prosimy
o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Podatkowej: Agnieszką Mazurek adres e-mail: Agnieszka.Mazurek@mf.gov.pl lub Sarą Lamcha adres e-mail: Sara.Lamcha@mf.gov.pl