Elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. płatnicy składają w najnowszej wersji


Przypominamy, że termin ich złożenia upływa z 31 stycznia br.

28.11.2023

Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną:

  • informację PIT-11 za rok 2021 - w wersji 27,
  • informację PIT-40A/11A za rok 2021 - w wersji 20.

Interaktywne formularze są dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji za dany okres. Wcześniejsze, nieobowiązujące formularze, nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

Dla pracodawcy - płatnika

Jesteś pracodawcą - płatnikiem? Sprawdź jak i do kiedy przygotować formularze oraz jak je złożyć