Formularze elektroniczne dla płatników


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PIT dla płatników

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF
Uwaga!
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych PIT

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

2023

Deklaracja w interaktywnym PDF

2022

Uwaga!
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia i wydruku

IFT-1

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 31.12.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

IFT-1R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 31.12.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

IFT-3

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

IFT-3R

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-4R

Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 09.03.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 09.03.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-8C

Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-11

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 18.11.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-11K

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

PIT-14

Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-2A

Oświadczenia/ Wnioski dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-3

Oświadczenia/Wnioski dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych PIT