Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe dot. rezydencji podatkowej

Objaśnienia z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

opublikowano: 07.05.2021

30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT

Przypominamy, że 30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie zeznania PIT

opublikowano: 29.04.2021

Podatnicy złożyli elektronicznie już ponad 8,5 mln PIT-ów i otrzymali zwrot 5,5 mld zł nadpłaconego podatku

W tegorocznej akcji składania zeznań PIT podatnicy złożyli dotychczas ponad 9,4 mln zeznań. 91 procent z nich wpłynęło do urzędów skarbowych w formie elektronicznej

opublikowano: 01.04.2021

Interpretacja ogólna MFFiPR z 23 marca 2021 r.

Określenie momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu jej odpłatnego zbycia, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

opublikowano: 31.03.2021

Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

Jeśli otrzymałeś od organu rentowego PIT-11A zamiast PIT40-A – dowiedz się, co powinieneś zrobić

opublikowano: 23.03.2021

Informacja dot. rozliczenia podatku PIT za 2019 r.

Ministerstwo Finansów przekazuje dane w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

opublikowano: 08.03.2021

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r.

Interpretacja Nr DD3.8201.2.2018 w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku PIT w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd

opublikowano: 22.02.2021

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku

opublikowano: 19.02.2021

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

opublikowano: 03.02.2021

Informacja dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ministerstwo Finansów przekazuje dane w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok.

opublikowano: 11.12.2020

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Przypominamy o podawaniu prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) pracowników

opublikowano: 26.11.2020

Informacja o 1% podatku PIT przekazanego OPP

Ministerstwo Finansów przekazuje informacje o kwotach 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2020 r.

opublikowano: 30.09.2020