Wyjaśnienia


Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX - PIT

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

opublikowano: 16.07.2019

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - ulga termo

Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o uldze termomodernizacyjnej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opublikowano: 09.04.2019

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek dochodowy)

Wyjaśnienia do pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r.

opublikowano: 21.03.2019

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - danina solidarnościowa

Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opublikowano: 11.03.2019

Objaśnienia podatkowe z 18 stycznia 2019 r. ws. preferencyjnego opodatkowania dochodów

Objaśnienia dotyczą likwidacji jednego z warunków uprawniających podatników do preferencyjnego opodatkowania dochodów: wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

opublikowano: 21.01.2019

Objaśnienia podatkowe z 18 stycznia 2019 r. ws. obowiązków ciążących na rolnikach

Objaśnienia dotyczą obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach.

opublikowano: 18.01.2019

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - zbycie nieruchomości

Konsultacje dotyczą zmian przepisów regulujących opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

opublikowano: 03.01.2019

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - prawa autorskie

Konsultacje dotyczą wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

opublikowano: 03.01.2019

Interpretacja ogólna z 4 kwietnia 2018 r. ws. obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

Interpretacja dotyczy określenia na podstawie przepisów ustawy PIT i ustawy CIT obowiązków banku hipotecznego emitenta listów zastawnych jako płatnika.

opublikowano: 05.12.2018

Interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości

Interpretacja dotyczy określenia na podstawie przepisów ustawy o PIT momentu nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, w przypadku gdy zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków

opublikowano: 05.11.2018