Formularze archiwalne PIT


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Wszystkie formularze z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44. Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Uwaga!
Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja online.
Deklaracja online
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

2022

Uwaga!
Deklaracja w interaktywnym PDF
Formularz interaktywny do wypełnienia i wydruku

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej


PIT-16Z

Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej


PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego


PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-36LS

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018

TPR-P

Informacja o cenach transferowych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

APA-P

Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienie cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków.

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-NZS

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku.

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WPP

Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-OSP

Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku


WH-WPZ

Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych


PIT-RB

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację


PIT-RBS

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację