Akty wykonawcze do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

tekst jednolity: M.P. z 2019 r. poz. 1141
data publikacji aktu: 27.11.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2522
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2535
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2238
data publikacji aktu: 30.11.2018

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.

tekst jednolity: M.P. z 2018 r. poz. 1172
data publikacji aktu: 30.11.2018

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.