Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 611
data publikacji aktu: 31.03.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r.

tekst jednolity: M. P. z 2022 r. poz. 1127
data publikacji aktu: 29.11.2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2414
data publikacji aktu: 27.12.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.

tekst jednolity: M.P. z 2021 r. poz. 1094
data publikacji aktu: 30.11.2021

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2389
data publikacji aktu: 29.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2346
data publikacji aktu: 23.12.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

tekst jednolity: M. P. z 2020 r. poz. 1083
data publikacji aktu: 27.11.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2429
data publikacji aktu: 18.12.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

tekst jednolity: M.P. z 2019 r. poz. 1141
data publikacji aktu: 27.11.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2522
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2535
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2238
data publikacji aktu: 30.11.2018

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.