Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Przywrócono funkcjonalność w Wykazie podatników VAT

Informujemy o przywróceniu funkcjonalności w Wykazie podatników VAT

opublikowano: 03.12.2021

Tymczasowe wyłączenie logowania aplikacją mObywatel w e-Urzędzie Skarbowym

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania aplikacją mObywatel w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 03.10.2021

Prace serwisowe w środowisku testowym CRK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w środowisku testowym CRK

opublikowano: 03.05.2021

Formularz elektroniczny PIT-36

Informujemy o planowanym udostępnieniu elektronicznego formularza PIT-36 za 2020 r.

opublikowano: 03.05.2021

Utrudnienia w przetwarzaniu części plików JPK wysłanych 15 lutego 2021 r.

Informujemy o możliwych utrudnieniach w przetwarzaniu plików JPK

opublikowano: 19.02.2021

Formularz elektroniczny PIT-36

Informujemy o planowanym udostępnieniu elektronicznego formularza PIT-36 za 2020 r.

opublikowano: 19.02.2021

Aktualizacja struktur logicznych dla sprawozdań finansowych

Informujemy o aktualizacji struktur logicznych dla sprawozdań finansowych (fundusze inwestycyjne)

opublikowano: 17.02.2021

Okno serwisowe w e-Urzędzie Skarbowym

Informujemy o przerwie serwisowej w dostępie do e-Urzędu Skarbowego, w tym do usługi Twój e-PIT i e-mikrofirmy

opublikowano: 02.12.2021

Do 7 lutego do e-Urzędu Skarbowego zalogujesz się przez login.gov.pl

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu możliwość logowania do usługi e-Urząd Skarbowy danymi podatkowymi

opublikowano: 02.05.2021

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 02.04.2021

Obsługa deklaracji CUK

Informujemy o dostosowaniu bramki REST API JPK i Klient JPK WEB do obsługi deklaracji CUK

opublikowano: 28.01.2021

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK

Informujemy o pracach serwisowych na środowisku produkcyjnym do przesyłania plików JPK

opublikowano: 28.01.2021