JPK_VAT z deklaracją - robocza wersja struktury logicznej


Informujemy o publikacji roboczej wersji struktury logicznej - JPK_VAT z deklaracją

  • Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją.
  • Publikujemy roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian.

Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku. 

Roboczą wersję struktury logicznej opracowaliśmy po konsultacjach podatkowych z przedsiębiorcami.

Robocze wersje struktury JPK_VAT z deklaracją udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK i zakładce Struktury dokumentów XML .