Prace techniczne na koncie podatnika


Informujemy o braku dostępu do konta podatnika

Informujemy, że ze względu na trwające prace techniczne w dniu 28 sierpnia 2021 od godz. 8:00 do godz. 18:00 dostęp do konta podatnika na Portalu Podatkowym – Konto Podatnika nie będzie możliwy.


Jednocześnie informujemy, że serwis e-Urząd Skarbowy, usługa Twój e-PIT i system e-Deklaracje nie będą objęte pracami serwisowymi

 

Konto podatnika

Informacje na temat konta podatnika, m.in. kto może założyć konto, jak założyć konto, jak uzyskać dostęp do konta innej osoby, jak podpisać deklaracje wysyłane z konta, podręcznik użytkownika