Wymiana certyfikatu SSL


Ministerstwo Finansów informuje o wymianie certyfikatu SSL

Ministerstwo Finansów informuje o wymianie certyfikatu SSL w dniu 7 maja 2020 r. dla adresu usługi WS test-bramka.edeklaracje.gov.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja na temat ceertyfikatu SSL serwera testowego.

Dokumentacja IT

Informacje dla dostawców IT, specyfikacje, bramka UBD, struktury XML