Wymiana certyfikatów SSL


Ministerstwo Finansów informuje o wymianie certyfikatów SSL

Ministerstwo Finansów informuje o wymianie certyfikatów SSL w dniu 11 lutego 2020 r. dla adresu usługi WS bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz portali ppuslugi.mf.gov.pl i pfr.mf.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje

Dokumentacja IT

Informacje dla dostawców IT, specyfikacje, bramka UBD, struktury XML