Kontakt


28.11.2023

Masz pytania?

Skontaktuj się:

Powiadomienia o niezgodności w JPK_VAT

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, otrzymasz powiadomienie. Może to być:

  • e-mail z adresu jpk.powiadomienia@mf.gov.pl lub powiadomienia.jpk@mf.gov.pl albo
  • SMS z adresu JPK VAT,

które dotrą na adres e-mail lub numer telefonu, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym czy aktualizacyjnym lub w złożonym JPK_VAT albo

  • list pocztowy.

Powiadomienia e-mailowe zawierają tytuł „POWIADOMIENIA JPK_VAT" i podpis „Krajowa Administracja Skarbowa". Powiadomienia SMS zawierają podpis „Krajowa Administracja Skarbowa" i nie posiadają tytułu. Zarówno e-maile jak i SMS będą zawierać prośbę o sprawdzenie składanych JPK_VAT i kontakt z właściwym urzędem skarbowym. Pozwoli to wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować JPK_VAT lub złożoną deklarację VAT.

Powiadomienia w formie e-mailowej i SMS są generowane automatycznie. NIE odpowiadaj na takie wiadomości.
Pamiętaj, że powiadomienia nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i w SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików. Jeśli otrzymasz e-maila, SMS lub list, skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym.

JPK_VAT

Dla plików przesyłanych za okresy do 30 września 2020 r. oraz korekt za te okresy

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy

JPK na żądanie

Struktury JPK na żądanie: jak przygotować i przekazać plik, jak go skorygować, Aplikacja Klient JPK WEB