JPK_VAT


Dla plików przesyłanych za okresy do 31 marca 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw i do 30 czerwca 2020 r. dla pozostałych podatników oraz korekt za te okresy