JPK_VAT


Dla plików przesyłanych za okresy do 30 września 2020 r. oraz korekt za te okresy