Aplikacje do pobrania


Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT(3)

28.11.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że wykryto lukę bezpieczeństwa w bibliotece Java Apache LoG4j, która była wykorzystana w desktopowych aplikacjach e-mikrofirma i Klient JPK 2.0.

W związku z tym oraz udostępnieniem od października 2020 roku nowych webowych wersji aplikacji e-mikrofirma i Klient JPK, Ministerstwo Finansów zablokowało możliwość pobrania aplikacji desktopowych.

W celu realizacji obowiązków ustawowych w zakresie składania korekt ewidencji na wzorze dokumentu JPK_VAT(3) Ministerstwo Finansów udostępnia do pobrania formularz interaktywny do generowania dokumentów JPK_VAT(3) w formacie .xml.

Aplikacja Formularz JPK_VAT(3)

Podręcznik