JPK_GV


Czym jest JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK_GV

28.11.2023

Co to jest JPK_GV

JPK_GV to schemat elektronicznej ewidencji czynności dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, nie podlegających opodatkowaniu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej przez członka grupy VAT wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.

Kto i kiedy składa JPK_GV

Ewidencję składają członkowie grupy VAT. Są oni obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję (JPK_GV), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (JPK_GV) określa rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 727 ze zm.).

Jak przygotować i przekazać JPK_GV

Ewidencję przygotujesz przy pomocy programu księgowego. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_GV.

Jak złożyć ewidencję JPK_GV

JPK_GV można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem środowisko do wysyłki JPK (Bramka REST API) bezpośrednio z programu księgowego.
Można również skorzystać w tym zakresie z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB.

Sprawdzenie statusu wysłanej ewidencji jak również pobranie UPO jest możliwe w aplikacji Klient JPK WEB w zakładce Sprawdź status.

 

Sprawdź status JPK

Sprawdzanie statusu przetworzenia wszystkich plików JPK oraz pobranie UPO

Pliki do pobrania

Schematy, przykładowe pliki, broszura informacyjna

Środowisko testowe

Środowisko testowe plików JPK

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc