Informacje podstawowe


Podstawowe informacje o programie: czym jest ICAP, terminy, kontakt

16.04.2024

Podstawowe informacje o programie

International Compliance Assurance Program (ICAP) to dobrowolny, oparty na współpracy MNE (Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych  program  analizy ryzyka. ICAP został zaprojektowany jako skuteczne, skoordynowane podejście zapewniające MNE chętnym do aktywnego, otwartego i w pełni przejrzystego zaangażowania się, zwiększoną pewność podatkową w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku.

ICAP nie gwarantuje grupie MNE pewności prawnej, którą można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu (APA). Daje jednak komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za  niskie. Jeżeli obszar zostanie zidentyfikowany jako wymagający dalszej uwagi, prace prowadzone w ICAP mogą w razie potrzeby poprawić skuteczność działań podejmowanych poza programem.

Informacje na temat ICAP, w tym podręcznik dla MNE i administracji podatkowych oraz dane kontaktowe wszystkich administracji uczestniczących w programie dostępne są na stronie OECD.

Terminy na zgłoszenie do ICAP

Najbliższy termin na złożenie wniosku upływa 30 września 2023 r.

Kolejny termin:

31 marca 2024 r.

Kontakt

Polska

icap@mf.gov.pl

Pozostałe kraje uczestniczące w ICAP

Lista administracji uczestniczących w ICAP wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie OECD

Etapy

Poszczególne etapy w ramach programu, limity czasowe

Dokumenty

Lista dokumentów w podziale na poszczególne etapy programu

Wzory

Wzory formularzy do wykorzystania przez MNE w poszczególnych etapach ICAP