Informacje podstawowe


Podstawowe informacje o programie: czym jest ETACA, kontakt

28.11.2023

Podstawowe informacje o programie

W ramach unijnego programu Cooperative Compliance Komisja Europejska prowadziła prace nad wprowadzeniem ułatwień dla dużych przedsiębiorstw w zakresie prewencji występowania transgranicznych sporów podatkowych. Efektem tych prac, zakończonych wiosną 2023 r. jest program European Trust And Cooperation Approach  (ETACA).

Państwa uczestniczące w tym programie mają możliwość wspólnej analizy danej transakcji powiązanej i określenia, czy z perspektywy każdego z nich transakcja ta może zostać opisana jako transakcja o niskim ryzyku podatkowym. Takie stwierdzenie, niepoparte żadnym dalszym zobowiązaniem ze strony uczestniczących państw, jest końcowym efektem, którego może się spodziewać dokonująca transakcji MNE. Informacja o objęciu transakcji niskim ryzykiem podatkowym jest dostępna dla organów właściwych do kontroli celno-skarbowej. Ponadto efekt wspólnej analizy ryzyka w ramach ETACA kilku administracji podatkowych pozwala na stosunkowo szybkie i efektywne zmapowanie ryzyka podatkowego dla MNE.

W swoich założeniach Program jest analogiczny do programu ICAP z tą różnicą, że będzie obejmował tylko MNE z siedzibą na terenie państw Unii Europejskiej.

Dokładne informacje, zawarte w wytycznych, dotyczące wymagań wstępnych, transakcji dla których przewidziana jest ETACA znajdują się na stronie KE.

Kontakt

Polska

etaca@mf.gov.pl

Pozostałe kraje uczestniczące w ETACA

Lista administracji uczestniczących w ETACA wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie KE

Etapy

Poszczególne etapy programu, przewidywany czas trwania

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów