eNotariusz


Informacje dla notariuszy o przesłaniu do Szefa KAS elektronicznych informacji o aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych

Komunikaty