Kontyngenty taryfowe


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych

23.07.2021

Informacje dotyczące aktów prawnych

Zmiana rozporządzenia dotyczącego autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1203 z 19 lipca2021 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 2020/1706 w odniesieniu do włączenia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstw (Dz. Urz. L 261 z 19 lipca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.


Autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1051 z 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami
taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 227/3 z 28 czerwca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2021 r.


Przedłużenie stosowania ostatecznych środków ochronnych na przywóz wyrobów ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1029 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 w celu przedłużenia środka ochronnego w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 225 I/1 z 25 czerwca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2021 r.

 

Zmiany w systemie administrowania kontyngentami taryfowymi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 (Dz. Urz. L 162/25 z 10 maja 2021 r.)


Wyłączenie z kontyngentów taryfowych produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania (Dz. Urz. L 58/17 z 19 lutego 2021 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.


Zwiększenie kontyngentu na banany z Meksyku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/28 z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do unijnego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku (Dz. Urz. L 12/1 z 15 stycznia 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 13 sierpnia 2020 r.


Przydział kontyngentów na drewno z Federacji Rosyjskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/11 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 5/1 z 8 stycznia 2021 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 stycznia 2021 r.


Autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2230 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 437/120 z 28 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie stosuje się od  1 stycznia 2021 r.


Stosowanie unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2170 z 16 grudnia 2020 r. dotyczące stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych (Dz. Urz. L 432/1 z 21 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie stosuje się od  1 stycznia 2021 r.


Zmiana wielkości kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby ze stali w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2037 z 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 416/32 z 11 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.


Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1785 z dnia 16 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2021 do 2027 r. i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 403/1 z 1 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 4 grudnia 2020 r.


Zmiany w kontyngentach taryfowych na niektóre produkty rolne w związku z brexitem

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 w odniesieniu do ilości dostępnych w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy oraz kontyngentu taryfowego na mięso z bydła pochodzące z Kanady (Dz. Urz. L 392/9 z 23 listopada 2020 r.).

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 listopada 2020 r.


Kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 z dnia 13 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 oraz określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 385/3 z 17 listopada 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Kontyngenty taryfowe na niektóre towary pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1024 z dnia 14 lipca 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na niektóre towary pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 226/1 z 15 lipca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 sierpnia 2020 r.


Kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/991 z dnia 13 maja 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i ustalające administrowanie tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 221/64 z 10 lipca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 sierpnia 2020 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentów taryfowych Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/875 z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 204/34 z 26 czerwca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2020 r.


Zmiana sposobu zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/557 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 988/2014 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych Unii Europejskiej na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii (Dz. Urz. L 128/1 z 23 kwietnia 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 23 stycznia 2020 r.


Zmiana w zakresie kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2020/231 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1977 otwierające autonomiczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 47 I/1 z 20 lutego 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2019 r.


Nowelizacja przepisów wprowadzających ostateczne środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których przekroczeniu naliczane będą dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/894 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/35 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2020).
Rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 października 2019 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1590 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 248 z 27.09.2019).
Rozporządzenie  weszło w życie z dniem 1 października 2019 r.


Sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2019).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2154 z dnia 16 grudnia 2019 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (DZ. Urz. UE L 327 z 17.12.2019).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2020 r.


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/675 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 114 z 30.4.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 maja 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 847/2006 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/653 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2007 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane (Dz. Urz. UE L 110 z 25.4.2019)

Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzającego odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/398 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 71 z 13.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2019 r. 


Zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/386 z dnia 11 marca 2019 r. ustanawiające zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych (Dz. Urz. UE L 70 z 12.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 marca 2019 r.


Podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz. Urz. UE L 38 z 8.2.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lutego 2019 r.


Autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019 - 2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. UE L 317 z 14.12.2018).  

Rozporządzenie wchodzi w życie 17 grudnia i jest stosowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1968 z dnia 12 grudnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz. Urz. UE L 316 z 13.12.2018).

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 grudnia 2018 r.


Tymczasowe środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których wyczerpaniu będą stosowane dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 z dnia 17 lipca 2018 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 181 z 18.7.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.


Ostateczne środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których przekroczeniu naliczane będą dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2019).

Rozporządzenie obowiązuje od 2 lutego 2019 r.

Zawieszenia

Informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Cła dodatkowe

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych