Cła dodatkowe


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych

16.04.2024

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2882 z dnia 18 grudnia 2023 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniami wykonawczymi (UE) 2018/886 i (UE) 2020/502 (Dz. Urz. L z 19 grudnia 2023 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/858 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. L 111 z dnia 26 kwietnia 2023 r.)

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2023 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/682 z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. L 126 z dnia 29 kwietnia 2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2022 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2083 z dnia 26 listopada 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniami wykonawczymi (UE) 2018/886 i (UE) 2020/502 (Dz. Urz. L 426 z 29.11.2021)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1123 z dnia 8 lipca 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (Dz. Urz. L 243/43 z 19.07.2021)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2021 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2021/866 z 28 maja 2021 roku zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/886 (Dz. Urz. L 190/94 z 31.05. 2021)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/704 z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. L 146/70 z 29.04.2021)

Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2021 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/425 z dnia 9 marca 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1646 w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (Dz. Urz. L 84/16 z 11.03.2021)

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 marca 2021 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1646 z 7 listopada 2020 r. w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (Dz. Urz. L 373/1 z 9.11.2020)

Rozporządzenie stosuje się od 10 listopada 2020 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/578 z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 133/1 z 28.4.2020)

Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2020 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/502 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 109 z 7.4.2020)

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 kwietnia 2020 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/673 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 114 z 30.4.2019).

Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2019 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1712 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 286 z 17.11.2018).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 towary pochodzące z Republiki Południowej Afryki, które zostały przywiezione do UE po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1013, są wyłączone z obliczenia kontyngentu bezcłowego.Wielkości kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 098508 i 098509 uległy zmniejszeniu. Rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 181 z 18.7.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/ 724 (Dz. Urz. UE L 158 z 21.6.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 122 z 17.5.2018)

Rozporządzenie obowiązuje od 17 maja 2018 r.

Zawieszenia

Informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Kontyngenty

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych