Cła dodatkowe


Akty prawne dot. dodatkowych ceł

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/673 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. L 114) - link otwiera plik PDF 367 KB. Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2019 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1712 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz.Urz. L 286) - link otwiera plik PDF 375 KB. Zgodnie z art. 2 ust. 2 towary pochodzące z Republiki Południowej Afryki, które zostały przywiezione do UE po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1013, są wyłączone z obliczenia kontyngentu bezcłowego.Wielkości kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 098508 i 098509 uległy zmniejszeniu. Rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 2018 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 181) - link otwiera plik PDF 735 KB. Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/ 724 (Dz. Urz. L 158) - link otwiera plik PDF 413 KB. Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. L 122) - link otwiera plik PDF 427 KB. Rozporządzenie obowiązuje od 17 maja 2018 r.