Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE


W tej zakładce publikowane są najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) dotyczące klasyfikacji towarów.

09.05.2023

Decyzje Światowej Organizacji Celnej (WCO)

Najnowsze decyzje wydane przez Światową Organizację Celną (World Customs Organization - WCO) w sprawie klasyfikacji towarów

Noty wyjaśniające do CN

Najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego

Najnowsze rozporządzenia klasyfikacyjne wydane przez Komitet Kodeksu Celnego

Problemy klasyfikacyjne

Zagadnienia związane z problemami w zakresie klasyfikacji towarów