Decyzje Światowej Organizacji Celnej (WCO)


Najnowsze decyzje wydane przez Światową Organizację Celną (World Customs Organization - WCO) w sprawie klasyfikacji towarów

Pełny zapis not wyjaśniających do HS dostępny jest na stronie Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w zakładce Noty, a decyzji i opinii klasyfikacyjnych w zakładce Klasyfikacja. 

Informacje o sesjach Komitetu HS

62 sesja Komitetu HS we wrześniu 2018 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 124 z 2019 r.)(link otwiera nowe okno w innym serwisie))

Opublikowano: 31.05.2019 r. 


61 sesja Komitetu HS w marcu 2018 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 385 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)).

Opublikowano: 21.12.2018 r.

 

Pozostałe publikacje dostępne są na stronie archiwalnej Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Noty wyjaśniające do CN

Najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Najnowsze rozporządzenia klasyfikacyjne wydane przez Komitet Kodeksu Celnego

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Najnowsze wyroki Trybunały Sprawiedliwości UE dotyczące klasyfikacji towarów

Problemy klasyfikacyjne

Zagadnienia związane z problemami w zakresie klasyfikacji towarów