Decyzje Światowej Organizacji Celnej (WCO)


Najnowsze decyzje wydane przez Światową Organizację Celną (World Customs Organization - WCO) w sprawie klasyfikacji towarów

16.04.2024

Pełny zapis not wyjaśniających do HS dostępny jest na stronie Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) w zakładce Noty, a decyzji i opinii klasyfikacyjnych w zakładce Klasyfikacja. 

Informacje o sesjach Komitetu HS

Po zakończeniu kolejnej sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC) WCO, Komisja Europejska przygotowuje w formie Komunikatu wykaz przyjętych rozstrzygnięć dotyczących, m.in. zmian decyzji klasyfikacyjnych, zmian do Not wyjaśniających oraz zmian do Kompendium opinii klasyfikacyjnych.

Wykaz przyjętych przez HSC rozstrzygnięć klasyfikacyjnych i ich akceptacja przez UE, poprzedza głosowanie nad ich zatwierdzeniem przez Komitet Kodeksu Celnego KE według przepisów i zasad ujętych w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011. Po głosowaniu i akceptacji wszystkich, bądź części przyjętych przez HSC rozstrzygnięć, zgodnie z art. 34 ust. 7 a) (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, Komisja Europejska przygotowuje Komunikat (publikowany w Dzienniku Urzędowym serii C), dotyczący decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej.

Zgodnie z tym Komunikatem wiążące informacje taryfowe (WIT) przestają być ważne od daty jego publikacji, jeśli stają się one niezgodne z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych: z powodu zmiany Not wyjaśniających do HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej. Państwa członkowskie na tej podstawie zobowiązane są do weryfikacji wydanych przez siebie WIT-ów. Ma to na celu utrzymanie aktualnej bazy danych EBTI oraz wyeliminowanie wszystkich nieważnych WIT-ów.


72 sesja Komitetu HS we wrześniu 2023 r. 

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C, C/2024/2685).

Opublikowano: 12.04.2024 r.


71 sesja Komitetu HS w marcu 2023 r. 

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C, C/2023/440).

Opublikowano: 26.10.2023 r.


69 sesja Komitetu HS w marcu 2022 r. i 70 sesja Komitetu HS we wrześniu 2022 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 114/31 z 2023 r.).

Opublikowano: 29.03.2023 r.


68 sesja Komitetu HS we wrześniu 2021 r. i 69 sesja Komitetu HS w marcu 2022 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 404/1 z 2022 r.).

Opublikowano: 20.10.2022 r.


67 sesja Komitetu HS w kwietniu 2021 r. i 68 sesja Komitetu HS we wrześniu 2021 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 193/1 z 2022 r.).

Opublikowano: 12.05.2022 r.


67 sesja Komitetu HS w kwietniu 2021 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 398/2 z 2021 r.).

Opublikowano: 1.10.2021 r.


64 sesja Komitetu HS we wrześniu 2019 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 142 z 2020 r.).

Opublikowano: 30.04.2020 r.


63 sesja Komitetu HS w marcu 2019 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 358 z 2019 r.).

Opublikowano: 22.10.2019 r.


62 sesja Komitetu HS we wrześniu 2018 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 124 z 2019 r.).

Opublikowano: 31.05.2019 r. 


61 sesja Komitetu HS w marcu 2018 r.

Zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. UE C 385).

Opublikowano: 21.12.2018 r.

 

Wykaz opublikowanych komunikatów KE

Wykaz opublikowanych komunikatów Komisji Europejskiej w sprawie rozstrzygnięć przyjmowanych przez Komitet Systemu Zharmonizowanego WCO (sesje 19 do 60):

 Sesja Komitetu HS

Dziennik Urzędowy UE

Data opublikowania

59/60 HSC

C 146

26.04.2018

59 HSC

C 372

01.11.2017

58 HSC

 C 128

22.04.2017

57 HSC

 C 415

11.11.2016

56 HSC

C 119

05.04.2016

55 HSC

C 341

16.10.2015

54 HSC

C 111

01.04.2015 

53 HSC

C 352

07.10.2014

52 HSC

C 173

07.06.2014 

51 HSC

C 355

05.12.2013

50 HSC

C 180

26.06.2013

49 HSC

C 385

14.12.2012

48 HSC

C 175

19.06.2012

47/48 HSC

C 364

14.12.2011

45/46 HSC

C 174

15.06.2011

45 HSC

C 333

10.12.2010

44 HSC

C 143

02.06.2010

43 HSC

C 289

28.11.2009

42 HSC

C 133

12.06.2009

41 HSC

C 317

12.12.2008

40 HSC

C 135

03.06.2008

39 HSC

C 307

18.12.2007

38 HSC

C 127

08.06.2007

37 HSC

C 308

16.12.2006

36 HSC

C 180

02.08.2006

34/35 HSC

C 73

25.03.2006

34 HSC

C 212

31.08.2005

31/32/33 HSC

C 320

24.12.2004

32 HSC

C 204

12.08.2004

25/27/31 HSC

C 42

18.02.2004

30 HSC

C 222

18.09.2003

29 HSC

C 34

13.02.2003

28 HSC

C 196

17.08.2002

26/27 HSC

C 333

28.11.2001

26 HSC

C 202

18.07.2001

23/25 HSC

C 78

10.03.2001

24 HSC

C 212

25.07.2000

23 HSC

C 44

17.02.2000

22 HSC

C 274

28.09.1999

21 HSC

C 166

12.06.1999

20 HSC

C 194

20.06.1998

19 HSC

C 53

20.02.1998

 

Noty wyjaśniające do CN

Najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego

Najnowsze rozporządzenia klasyfikacyjne wydane przez Komitet Kodeksu Celnego

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Najnowsze wyroki Trybunały Sprawiedliwości UE dotyczące klasyfikacji towarów

Problemy klasyfikacyjne

Zagadnienia związane z problemami w zakresie klasyfikacji towarów