Decyzje Światowej Organizacji Celnej (WCO)


Najnowsze decyzje wydane przez Światową Organizację Celną

62 sesja Komitetu HS we wrześniu 2018 r. ─ zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. C 124 z 2019 r.).

61 sesja Komitetu HS w marcu 2018 r. ─ zmiany do not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (Dz. Urz. C 385).

Pozostałe publikacje są dostępne na stronie Finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Pełny zapis not wyjaśniających do HS jest dostępny na stronie systemu ISZTAR4 w zakładce „Noty”, a decyzji i opinii klasyfikacyjnych w zakładce „Klasyfikacja” (link otwiera nowe okno w innym serwisie).