Noty wyjaśniające do CN


W tej zakładce publikowane są najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego.

Aktualny scalony tekst Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej opublikowany został z Dzienniku Urzędowym UE z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. UE. C 119 z 29.3.2019, str. 1-422)

Podpozycja 9506 69 90

Wyłączenie piłek antystresowych

opublikowano: 29.03.2021

Podpozycja 8543 70 90

Wykreślenie

opublikowano: 29.03.2021

Podpozycja 9504 40 00

Karty do gry

opublikowano: 18.02.2021

Podpozycja 9021 10 10

Przyrządy ortopedyczne

opublikowano: 18.02.2021

Pozycja 4202

Torebki z folii z tworzywa sztucznego z systemem zamykania

opublikowano: 17.11.2020

Pozycja 7323

Puszki/pudełka do przechowywania z blachy stalowej

opublikowano: 16.09.2020

Podpozycja 3926 90 97

Pozostałe (statuetki i artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucznych)

opublikowano: 16.09.2020

Dział 39

Uwagi ogólne

opublikowano: 16.09.2020

Pozycja 9505

Przezroczyste balony z tworzywa sztucznego połączone
i ozdobione girlandami LED

opublikowano: 07.07.2020

Podpozycja 2403 99 90

Pozostały (tytoń ekspandowany)

opublikowano: 26.06.2020

Podpozycja 2208 20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

opublikowano: 02.06.2020

Podpozycja 2008 30 90

Niezawierające dodatku cukru (przetworzone owoce cytrusowe)

opublikowano: 02.06.2020