Noty wyjaśniające do CN


W tej zakładce publikowane są najnowsze zmiany do not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego.

Pozostałe zmiany do not wyjaśniających są dostępne na stronie Finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Pełne brzmienie not wyjaśniających do CN jest dostępne na stronie systemu ISZTAR4 (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w zakładce „Klasyfikacja”