Noty wyjaśniające do CN


W tej zakładce publikowane są najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego.

Aktualny scalony tekst Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej opublikowany został z Dzienniku Urzędowym UE z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. UE. C 119 z 29.3.2019, str. 1-422)

Pozycja 7323

Puszki/pudełka do przechowywania z blachy stalowej

: 16.09.2020

Podpozycja 3926 90 97

Pozostałe (statuetki i artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucznych)

: 16.09.2020

Dział 39

Uwagi ogólne

: 16.09.2020

Pozycja 9505

Przezroczyste balony z tworzywa sztucznego połączone
i ozdobione girlandami LED

: 07.07.2020

Podpozycja 2403 99 90

Pozostały (tytoń ekspandowany)

: 26.06.2020

Podpozycja 2208 20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

: 02.06.2020

Podpozycja 2008 30 90

Niezawierające dodatku cukru (przetworzone owoce cytrusowe)

: 02.06.2020

Podpozycje 2008 30 55 i 2008 30 75

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); klementynki,
wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe

: 02.06.2020

Podpozycja 0811 90 95

Pozostałe (owoce i orzechy zamrożone)

: 02.06.2020

Podpozycja 8536 70 00

Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych

: 24.04.2020

Podpozycja 5106 10 10

Przędze z wełny niebielone

: 24.04.2020

Podpozycja 7307 19 10

Łączniki z żeliwa

: 24.04.2020