Noty wyjaśniające do CN


W tej zakładce publikowane są najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego.

Aktualny scalony tekst Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej opublikowany został z Dzienniku Urzędowym UE z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. UE. C 119 z 29.3.2019, str. 1-422)

Podpozycja 8714 94 20

Hamulce

opublikowano: 19.11.2021

Podpozycje 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98

Legowiska dla zwierząt

opublikowano: 19.11.2021

Pozycja 9506

Wyłączenie taśm oporowych i taśm do fitnesu

opublikowano: 23.08.2021

Podpozycja 9503 00 70

Zestawy zabawek

opublikowano: 23.08.2021

Pozycja 9403

Półki łazienkowe

opublikowano: 23.08.2021

Podpozycje 8505 11 00 - 8505 19 90

Magnesy na lodówkę

opublikowano: 23.08.2021

Podpozycja 9506 69 90

Wyłączenie piłek antystresowych

opublikowano: 29.03.2021

Podpozycja 8543 70 90

Wykreślenie

opublikowano: 29.03.2021

Podpozycja 9504 40 00

Karty do gry

opublikowano: 18.02.2021

Podpozycja 9021 10 10

Przyrządy ortopedyczne

opublikowano: 18.02.2021

Pozycja 4202

Torebki z folii z tworzywa sztucznego z systemem zamykania

opublikowano: 17.11.2020

Pozycja 7323

Puszki/pudełka do przechowywania z blachy stalowej

opublikowano: 16.09.2020