Wyjaśnienia


Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.

opublikowano: 14.10.2022

Webinarium na temat funkcjonowania i planowanych zmian w systemach celnych

Informujemy o webinarium na temat funkcjonowania i planowanych zmian w systemach celnych

opublikowano: 02.04.2022

Zmiany w nomenklaturze CN

Informujemy o tegorocznych zmianach w nomenklaturze CN

opublikowano: 16.12.2021

Ankieta KE do przedsiębiorstw handlujących z Kanadą

Zachęcamy do wypełnienia ankiety udostępnionej na stronie KE, która pozwoli poznać potrzeby przedsiębiorców i wyznaczyć priorytety działania

opublikowano: 30.06.2021

Egipt - system wyprzedzającej informacji o przybyciu towaru

Informujemy, że rząd Egiptu uruchomił portal obsługujący Advanced Cargo Information System (ACI).

opublikowano: 05.11.2021

Wiążąca informacja taryfowa po 1 października 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje o zmianach przy składaniu wniosków dotyczących udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT

opublikowano: 09.09.2019