Zmiany w nomenklaturze CN


Informujemy o tegorocznych zmianach w nomenklaturze CN

16.04.2024

Tegoroczne zmiany w nomenklaturze CN są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego – tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Tablice korelacyjne pokazujące co zmieni się w Nomenklaturze scalonej CN od 1 stycznia 2022 r. możesz znaleźć na portalu podatki.gov.pl w zakładce Cło.

Możesz zapisać się też na organizowane przez nas webinarium. Spotkanie odbędzie się w formule online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams 21 grudnia 2021 roku w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w webinarium, wraz z adresami e-mail, prosimy przesyłać do 17 grudnia 2021 roku do godziny 12.00 na adres e-mail: karolina.ziolkowska@mf.gov.pl

Informacje na ten temat znajdziesz też na stronie puesc.gov.pl.

Tablice korelacyjne

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat tablic korelacyjnych w poszczególnych latach