Ankieta KE do przedsiębiorstw handlujących z Kanadą


Zachęcamy do wypełnienia ankiety udostępnionej na stronie KE, która pozwoli poznać potrzeby przedsiębiorców i wyznaczyć priorytety działania

28.11.2023
  • Jeśli jesteś lub chcesz być zaangażowany w handel z Kanadą prosimy o wypełnienie ankiety.
  • We wrześniu 2021 r., z okazji 4. rocznicy funkcjonowania Umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada CETA, Komisja Europejska (KE) organizuje wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Aby poznać potrzeby i wyznaczyć priorytety działania, KE zachęca przedsiębiorców państw członkowskich do wypełnienia ankiety.

Celem wrześniowego wydarzenia będzie poznanie sposobów możliwego i skutecznego wsparcia przedsiębiorstw w lepszym wykorzystaniu korzyści wynikających z CETA. Spotkanie odbędzie się w formule on-line, aby umożliwić jak najszerszy udział przedsiębiorcom z Europy i Kanady.

Ankieta

Jeśli jesteś lub chcesz być zaangażowany w handel z Kanadą prosimy o wypełnienie ankiety do 9 lipca 2021 r. Wypełnienie jej zajmuje ok. 15 minut.

Wyniki pozwolą poznać potrzeby i wyznaczyć priorytety działania KE.

Kwestionariusz jest umieszczony na stronie KE.

Informacje na temat Umowy CETA

21 września 2017 r. rozpoczęło się tymczasowe stosowanie Umowy CETA, co oznacza, że obowiązują już postanowienia części handlowej, natomiast wyłączone pozostaną kwestie ochrony inwestycji i sądu inwestycyjnego (ICS – Investment Court System), które należą do kompetencji państw członkowskich UE. W tym zakresie nadal będą obowiązywać zapisy umowy między Rządem RP a Rządem Kanady, w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 6 kwietnia 1991 r. Część handlowa przewiduje całkowitą lub częściową liberalizację handlu produktami z Kanadą , a tam, gdzie pełna liberalizacja nie nastąpi wraz z rozpoczęciem jej stosowania, umowa przewiduje harmonogram stopniowego obniżania ceł w kolejnych latach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w artykule Umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada (CETA).

CETA. Umowa UE - Kanada

Wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia w Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej UE - Kanada