Procedura wywozu


Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej.

Zgłoszenia celne wywozowe zostały uregulowane w art. 162-195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, art. 222-228, art. 231 – 247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146 – 149, art. 153, art. 154, art. 248 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego UE należy zgłosić w formie elektronicznej do sytemu AES/ECS, który realizuje usługę e-Eksport. Więcej informacji o usłudze znajdziesz na stronie PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie).