Wyjaśnienia i komunikaty


Dodatkowe informacje Komisji Europejskiej oraz narzędzie szkoleniowe dla administracji celnej i przedsiębiorców dotyczące Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie Procedury Uproszczonej (SASP):

wyjaśnienia i komunikaty (link otwiera nowe okno w innym serwisie)