Odprawa scentralizowana


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat odprawy scentralizowanej m.in. informacje podstawowe, wytyczne i instrukcje, komunikaty i wyjaśnienia oraz kontakt

Informacje podstawowe

Odprawa scentralizowana pozwala przedsiębiorcom uzyskać pozwolenie w jednym państwie UE na wszystkie operacje przywozowe i wywozowe w ramach całej Unii Europejskiej. Umożliwia to centralizację księgowości oraz płatności należności celnych od wszystkich transakcji w państwie wydającym pozwolenie, chociaż kontrola fizyczna i zwolnienie towarów będą mieć miejsce w innym państwie członkowskim.

Wytyczne i instrukcje

Szczegółowe wytyczne, specyfikacje i wymagania związane z realizacją odprawy scentralizowanej:

Specyfikacja elektronicznych deklaracji statystycznych XML dla odprawy scentralizowanej:

Wymagania dotyczące realizowania sprawozdawczości statystycznej przez podmiot gospodarczy korzystający z pozwolenia na odprawę scentralizowaną, w którym Polska jest krajem uczestniczącym

Wyjaśnienia i komunikaty

Informacje dotyczące odprawy scentralizowanej dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Kontakt

Dane kontaktowe do koordynatorów do spraw uproszczeń w poszczególnych izbach administracji skarbowej: