Odprawa scentralizowana


Odprawa scentralizowana pozwala przedsiębiorcom uzyskać pozwolenie w jednym państwie UE na wszystkie operacje przywozowe i wywozowe w ramach całej Unii Europejskiej. Umożliwia to centralizację księgowości oraz płatności należności celnych od wszystkich transakcji w państwie wydającym pozwolenie, chociaż kontrola fizyczna i zwolnienie towarów będą mieć miejsce w innym państwie członkowskim.