Dane statystyczne za 2019 r. i 2020 r.


28.11.2023

Ministerstwo Finansów udostępniło dane statystyczne z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2019 i 2020.
Link do strony