Statystyki


W tym miejscu znajdziesz statystyki na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za poszczególne lata

19.12.2022

2021

2020

2019

2018

Informacja dotycząca rozliczenia podatku CIT za 2018 r.

lata poprzednie

Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne dane dot. CIT udostępniane przez Ministerstwo Finansów za poprzednie lata są dostępne na stronie Otwarte Dane