Wyjaśnienia


Więcej czasu na rozliczenie CIT

Informujemy że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r

opublikowano: 18.05.2022

Brexit - Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych po zakończeniu okresu przejściowego

Informacja dotyczy obowiązywania przepisów od 1 stycznia 2021 r.

opublikowano: 01.04.2022

Uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT za 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów wydłuży czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r.

opublikowano: 11.02.2022

Objaśnienia - estoński CIT

Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. dot. stosowania przepisów ustawy CIT w zakresie nowych zasad
opodatkowania, tj. ryczałtu od dochodów spółek

opublikowano: 27.12.2021

Interpretacja ogólna - art. 22 ust. 4 ustawy CIT

w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego

opublikowano: 20.12.2021

Objaśnienia podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne

Objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne

opublikowano: 17.12.2021

Konsultacje podatkowe - Estoński CIT 2.0.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 30 listopada 2021 r.

opublikowano: 19.11.2021

Konsultacje podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne

Uwagi i opinie można zgłaszać do 22 listopada 2021 r.

opublikowano: 16.11.2021

Interpretacja ogólna - rozliczenie straty w PGK

Dot. obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK

opublikowano: 27.10.2021

Dane dużych podatników za 2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2020 r. dotyczące indywidualnych podatników CIT

opublikowano: 04.10.2021

Interpretacja ogólna w/s wymiany udziałów (akcji)

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji)

opublikowano: 17.05.2021