Wyjaśnienia


Więcej czasu na rozliczenie CIT

Informujemy że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r

opublikowano: 18.05.2022

Uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT za 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów wydłuży czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r.

opublikowano: 11.02.2022

Interpretacja ogólna - art. 22 ust. 4 ustawy CIT

w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego

opublikowano: 20.12.2021

Objaśnienia podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne

Objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne

opublikowano: 17.12.2021

Konsultacje podatkowe - Estoński CIT 2.0.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 30 listopada 2021 r.

opublikowano: 19.11.2021

Konsultacje podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne

Uwagi i opinie można zgłaszać do 22 listopada 2021 r.

opublikowano: 16.11.2021

Interpretacja ogólna - rozliczenie straty w PGK

Dot. obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK

opublikowano: 27.10.2021

Dane dużych podatników za 2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2020 r. dotyczące indywidualnych podatników CIT

opublikowano: 04.10.2021

Interpretacja ogólna w/s wymiany udziałów (akcji)

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji)

opublikowano: 17.05.2021

Interpretacja ogólna - faktoring

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r. Nr DD5.8201.11.2020 dotyczy zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu

opublikowano: 08.03.2021

Informację IFT-2R składa się do 31 marca

Informujemy, że 31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 01.03.2021