Udostępnienie formularzy interaktywnych online (tzw. formularzy webowych) TPR-C(5) oraz TPR-P(5)


Na Portalu Podatkowym udostępnione zostały formularze interaktywne online (tzw. formularze webowe) informacji o cenach transferowych TPR-C(5) oraz TPR-P(5).

16.04.2024

Formularze TPR-C i TPR-P

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Podatkowym udostępnione zostały formularze interaktywne online informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C(5) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych TPR-P(5).

Formularze służą do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

Bramka e-Deklaracji jest gotowa na przyjmowanie ww. formularzy.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z pomocą techniczną: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Złożenie informacji o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi

Jednocześnie informujemy, że podstawą do złożenia informacji o cenach transferowych są wzory dokumentów elektronicznych zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowane przez Ministerstwo Finansów formularze interaktywne są jedynie darmowym i dobrowolnym narzędziem informatycznym ułatwiającym podatnikom złożenie takiej informacji. Oznacza to, że podatnicy mogą złożyć informację o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi (także opracowanych we własnym zakresie), pod warunkiem ich zgodności ze strukturą TPR opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku budowy własnego oprogramowania (zastępującego formularze interaktywne) prosimy o zapoznanie się z dokumentacją techniczną.

Przedłużenie terminu do złożenia TPR

Jednocześnie informujemy o trwających w Ministerstwie Finansów pracach nad projektem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.