Publikacja formularzy interaktywnych TPR-C(4) oraz TPR-P(4)


Na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C(4) oraz
TPR-P(4).

16.04.2024

Formularze TPR-C i TPR-P

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C(4) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych TPR-P(4).

Formularze te zostały zaktualizowane na podstawie niżej wymienionych rozporządzeń i służą do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia
2020 r.

Bramka e-Deklaracji jest gotowa na przyjmowanie formularzy.

Czego dotyczą zmiany?

Nowe formularze interaktywne TPR-C(4) i TPR-P(4) uwzględniają zmiany w zakresie danych wymaganych w informacji o cenach transferowych składanych za 2021 rok. Zmiany te wynikają
z par. 6 opublikowanych rozporządzeń z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych:

  • ograniczenia zakresu wymaganych danych i informacji w informacji TPR w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT) oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour – dla tych transakcji w informacji TPR nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności;
  • umożliwienie dodawania kolejnych pól Dodatkowe Informacje (pole tekstowe na 3500 znaków), służących przekazywaniu dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację TPR.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do publikacji nowych formularzy interaktywnych dla informacji o cenach transferowych składanych za 2021 r. jest par. 6 rozporządzeń Ministra Finansów:

  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934);
  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923).

Szczegółowy zakres informacji o cenach transferowych określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487, z późn. zm.);
  • z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515, z późn. zm.).

Złożenie informacji o cenach transferowych

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawą do złożenia informacji o cenach transferowych są wzory dokumentów elektronicznych zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym opracowane przez Ministerstwo Finansów formularze interaktywne są jedynie darmowym i dobrowolnym narzędziem informatycznym ułatwiającym podatnikom złożenie takiej informacji. Oznacza to, że podatnicy mogą złożyć informację o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi (także opracowanych we własnym zakresie), pod warunkiem ich zgodności ze strukturą TPR opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku budowy własnego oprogramowania (zastępującego formularze interaktywne) prosimy o zapoznanie się z dokumentacją techniczną.