Opublikowano: 2.03.2017

Uprzednie porozumienia cenowe budzą zainteresowanie przedsiębiorców jako dobre narzędzie do ograniczenia ryzyka. Pojawiło się pytanie czy w należyty sposób zabezpieczają interes publiczny.

Wątpliwości te powinna rozwiać odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów na interpelację poselską, w której postawiono pytania dotyczące liczby zawartych porozumień, stopnia ochrony interesu publicznego i ewentualnego wprowadzenia jawności tych porozumień.