Zaproszenie na XVII Forum Cen Transferowych


XVII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 15 czerwca 2023 r.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 14 czerwca br. (środa).

16.04.2024

Tematyka XVII posiedzenia:

  • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczących transakcji finansowych, analizy porównawczej w zakresie transakcji finansowych, Kodeksu Spółek Handlowych, definicji ogólnych, w tym transakcji kontrolowanej oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych,
  • sprawy inne, w tym wystąpienia gości.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XVII Forum Cen Transferowych?

Posiedzenie odbędzie się online 15 czerwca br. za pomocą aplikacji Teams. Szczegóły dotyczące spotkania podane zostaną wraz z zaprezentowaniem agendy.

Spotkanie ma charakter otwarty - każdy zainteresowany może wziąć w nim udział - z uwzględnieniem możliwie najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 14 czerwca br. (środa) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem:

Formularz zgłoszeniowy na Forum Cen Transferowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum?

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

Materiały